Vi är (Y-TUNNUS 2928460-9), en nygrundad förening vars plattform är avsedd att fungera som en joint venture mellan tre befintliga föreningar som verkar aktivt inom Kasernområdets kulturella kluster.

Föreningarna Salsa Vaasa, Pikku Aasin Nukketeatteri och Kpanlogo Yede arbetar samtliga aktivt – var och en i sitt område – till att bidra till människors välbefinnande inom Vasas kulturella scen. Tack vare samtliga tre föreningarna är verksamma på Kasernområdet i Vasa så har ett nära samarbete utvecklats mellan grundarna av föreningarna och alla tre har insett vilken potential det finns inom Kasernområdets väggar. Därför var det en självklarhet att skapa en gemensam förening, Kasarmission rf vars främsta mål är att belysa den kulturella rikedom som finns vid Kasernområdet. Denna rikedom vill föreningen belysa och dela med sig till den stora allmänheten och därför kommer Kasarmission rf fokusera på skapandet av evenemang som allmänheten kan ta del av, evenemang där alla är välkomna oberoende av bakgrund eller ålder.

För att göra detta möjligt hoppas föreningen att med hjälp av lokala företag och myndigheterna kunna skapa och erbjuda kulturella evenemang för allmänheten i form av festivaler och marknader. Kasarmissions första projekt är att skapa en årligt återkommande julmarknad vis Kasernområdet. Julmarknaden ”Julfeelis” kommer att hållas under en hel vecka i december. För mer info besök Julfiilis hemsida 

info@julfiilis.fi

Vi är (Y-TUNNUS 2928460-9), en nygrundad förening vars plattform är avsedd att fungera som en joint venture mellan tre befintliga föreningar som verkar aktivt inom Kasernområdets kulturella kluster.

Föreningarna Salsa Vaasa, Pikku Aasin Nukketeatteri och Kpanlogo Yede arbetar samtliga aktivt – var och en i sitt område – till att bidra till människors välbefinnande inom Vasas kulturella scen. Tack vare samtliga tre föreningarna är verksamma på Kasernområdet i Vasa så har ett nära samarbete utvecklats mellan grundarna av föreningarna och alla tre har insett vilken potential det finns inom Kasernområdets väggar. Därför var det en självklarhet att skapa en gemensam förening, Kasarmission rf vars främsta mål är att belysa den kulturella rikedom som finns vid Kasernområdet. Denna rikedom vill föreningen belysa och dela med sig till den stora allmänheten och därför kommer Kasarmission rf fokusera på skapandet av evenemang som allmänheten kan ta del av, evenemang där alla är välkomna oberoende av bakgrund eller ålder.

För att göra detta möjligt hoppas föreningen att med hjälp av lokala företag och myndigheterna kunna skapa och erbjuda kulturella evenemang för allmänheten i form av festivaler och marknader. Kasarmissions första projekt är att skapa en årligt återkommande julmarknad vis Kasernområdet. Julmarknaden ”Julfeelis” kommer att hållas under en hel vecka i december. För mer info besök Julfiilis hemsida

info@julfiilis.fi